TFT-Terapi

I tankefeltterapi bruker man stimulering av såkalte «aku-punkter» med å banke på disse med fingrene, samtidig som den det gjelder holder mentalt fokus på det aktuelle følelsesmessige problemet. De følelsesmessige traumene antas å være blokkeringer i tankefeltbanene.

TFT har ingen kjente uønskede virkninger og er helt uten bruk av medikamenter. Hos terapeuten får du også opplæring i hvordan du kan bruke TFT på deg selv. Du får et verktøy til avspenning som du kan bruke ved behov på deg selv og dine nærmeste, i resten av livet. 
https://psykologisk.no/2015/05/tankefeltterapi-fra-skepsis-til-fasinasjon/

En allmenn oppfatning blant tankefeltterapeuter er at metoden setter i gang kroppens egen evne til å reparere seg selv.

Tankefeltterapi stimulerer trolig kroppen med svake elektriske impulser som igjen viser seg å øke den naturlige helingsprosessen. Å anvende tankefeltterapi er å jobbe med kroppens automatiserte, naturlige og ubevisste prosesser. På samme måte som vi aksepterer at søvn er noe som kommer og ikke noe vi gjør, er kroppens respons på tankefeltterapi ikke noe vi kan ta på oss æren for at vi har «skapt». Det er noe som skjer. Det er ikke noe vi «gjør». Det er noe som kommer.