Regresjonsterapi

Regresjonsterapien tar utgangspunkt i glemte opplevelser som ligger lagret i underbevisstheten og kroppen. Slike opplevelser kan stamme fra ditt voksne liv eller helt tilbake til tiden før fødselen, eller det som kan oppleves som et tidligere liv. Opplevelsen av tidligere liv kan ofte være en måte for sinnet og distansere seg fra visse opplevelse og på den måten kunne jobbe seg gjennom disse minnene som ofte kan virke forstyrrende på vårt mentale, følelsesmessige og psykiske velvære.
Ofte er det vanskelig eller umulig å forklare disse psykiske og fysiske symptomene ut fra det livet vi lever nå. Regresjonsterapien kan hjelpe oss til å finne en slik forståelse. Vi kan forsone oss med situasjoner vi ikke forsto, få lindring fra spenninger og symptomer, og tilgi og forstå mennesker vi har kanskje har et vanskelig forhold til.